LEVERINGSBETINGELSER

Leveringsbetingelser for levering av utstyr gjelder «NL09 og NPV09» – Rettslig ansvar begrenses til kr. 10 mill.

Leveringsbetingelser for levering og montering av utstyr gjelder «NLM10 og NPV09» – Rettslig ansvar begrenses til kr. 10 mill.

Leveringsbetingelser for reparasjon av skip gjelder – Alminnelige kontraktbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshore fartøyer ved norske verksted av 2. desember 1985 utarbeidet av Norges Rederiforbund og Skips- og Offshoreverftenes Landsforening.
– Rettslig ansvar i h.t. kontraktens §10 begrenses til kr. 10 mill og §11.6 er NOK 0,1 mill.
– Ansvar for mangler i h.t. §11 settes til minimum reparasjonsarbeidets kostnad. Dersom skipets takserte forsikringsverdi (Planens §2-3) er mindre enn kr. 10 mill, skal Elmarin AS` ansvar for skadeforvoldelse etter kontraktens § 10 ikke settes lavere enn den takserte forsikringsverdien.
– Elmarin AS forutsetter at samme kontrakts betingelser legges til grunn for oppdraget, også hvis båten er under 15 meter:

Betalingsbetingelser: Netto pr. 15 dager dersom annet ikke er avtalt.

Frakt betingelser: EXW Kristiansund Incoterm 2020 dersom annet ikke er avtalt.
Elmarin AS er ikke ansvarlig for tids- eller avbruddstap uansett årsak.

Jurisdiksjon og verneting: Norsk jurisdiksjon, og med mindre annet er avtalt er Nordmøre tingrett, Kristiansund, verneting.