Ledelsen

ELMARIN

Vi skal være et fyrtårn for våre kunder - i vår bransje.

Geir Gustad

Geir Gustad
Ansatt siden 1997 og Daglig leder siden 2003
 

Geir Gustad

Daglig leder
+4740404330
geir@elmarin.no

Jan Ove Knudsen

Jan Ove Knudsen
Ansatt siden 1998. Jobber med elektro og maritim elektronikk. 
 
Serviceleder.

Jan Ove Knudsen

Serviceleder
+4740404329
janove@elmarin.no

Elmarin

Vi skal være et fyrtårn for våre kunder - i vår bransje.

Vårt team

Bjørnar Kvåle

Bjørnar Kvåle
Innkjøpssjef

Bjørnar Kvåle

Innkjøpssjef
+4797740066 bjornar@elmarin.no

Siv Iren Gustad

Siv Iren Gustad
Administrasjonsleder

Siv Iren Gustad

Administrasjonsleder
+4790878481 siv@elmarin

Tonje Kvalvåg

Tonje Kvalvåg
Administrasjons
medarbeider

Framdriftsystemer

Tonje Kvalvåg

Administrasjons medarbeider
+4794339614 tonje@elmarin.no

Magnus Jensen

Magnus Jensen
AvdelingFramdriftsystemer

Magnus Jensen

Avdelingsleder Engineering
   +47 93459430 Magnus@elmarin.no

Mads Sig Skinderhaug

Mads Sig Skinderhaug
Automasjonsingeniør

Mads Sig Skinderhaug

Automasjonsingeniør
+4740404338 mads@elmarin.no

Bjørn Ove Reiten

Bjørn Ove Reiten
Automasjonsingeniør

Bjørn Ove Reiten

Automasjonsingeniør
+4740404337 bjorn@elmarin.no

Jacek Osinski

Damian Pakulski
Automasjonsingeniør
Framdriftsystemer

Damian Pakulski

Automasjonsingeniør
+4748687808
damian@elmarin.no

Anders Honningsø

Anders Honningsø
Automasjonsingeniør

Anders Honningsø

Automasjonsingeniør
+4745154044 anders@elmarin.no

Rajkumar Krishnan

Rajkumar Krishnan
Ingeniør

Raj Kumar Krishnan

Ingeniør
+4746384988 rajkumar@elmarin.no

 ElektroIngeniør +4798178673 jan.smok@elmarin.no

Jan Smok
Elektroingeniør

Jan
 Smok

 ElektroIngeniør +4798178673 jan.smok@elmarin.no

Lars Rangøy

Lars Rangøy
Automatiker/ Elektromontør

Lars Rangøy

Automatiker/ Elektromontør
+4740404323 Lars@elmarin.no

Alf Magne Kummernes

Alf Magne Kummernes
Elektroingeniør

Alf Magne Kummernes

Elektroingeniør
+4791111757 alf@elmarin.no

Morten Bergø

Morten Garshol Bergø
AutomasjonIngeniørngeniør

Morten Garshol Bergø

AutomasjonIngeniør
+4790655243
morten@elmarin.no

David kukic

David Kukic 
Elektroingeniør

David
Kukic

Elektroingeniør
david.kukic@elmarin.no

Rolf Tore Thoresen

Rolf Tore Thoresen
Leder tavleverksted

Rolf Tore Thoresen

Leder tavleverksted
+4793223675 Rolf@elmarin.no

Magne Kongshaug

Magne Kongshaug
Bas Elektromontør

Magne Kongshaug

Bas Elektromontør
+4740404333 magne@elmarin.no

Roar Lågeide

Roar Lågeide
Elektromontør / Automatiker

Roar Lågeide

Elektromontør / Automatiker
+4740404335 roar@elmarin.no

Simon Sund

Simon Sund
Elektroniker/ Elektromontør

Simon Sund

Elektroniker/ Elektromontør
+4740404320 simon@elmarin.no

Roy rødal

Roy Rødal
Elektroniker / Elektromontør

Roy Rødal

Elektroniker/ Elektromontør
+4740404332 Roy@elmarin.no

Brede Rangøy

Brede Rangøy
Elektroniker / Elektromontør

Brede Rangøy

Elektroniker/ Elektromontør
+4740404326 brede@elmarin.no

adam.wielgos

Adam  Wielgos
Elek/ Elektromontør

Adam Wielgos

Elektromontør
+4740404331 adam.wielgos@elmarin.no

Stein Arne Reiten

Stein Arne Reiten
Elektromontør

Stein Arne Reiten

Elektromontør
+4740404321 stein@elmarin.no

Knut Leren

Knut Leren
Bas Elektromontør

Knut 
Leren

Bas Elektromontør
+4792497316
knut@elmarin.no

Bjørnar Melby

Bjørnar Melby
Elektromontør

Bjørnar Melby

Elektromontør
+4747341477
bjornar.melby@elmarin.no

Andreas Haavde

Andreas Haavde
Elektromontør

Andreas Haavde

Elektromontør
+4794845536
andreas.haavde@elmarin.no

Andreas Larsen

Andreas Larsen
Elektromontør

Andreas Larsen

Elektromontør
+4793448163 andreas@elmarin.no

Adam Szczuka

Adam Szczuka
Elektromontør

Adam Szczuka

 Elektromontør
adam.szczuka@elmarin.no
  

Bartosz Chmielewski

Bartosz Chmielewski 
Elektromontør

Bartosz Chmielewski

Elektromontør
bartosz.chmielewski@elmarin.no

Jaroslaw Rozycki

Jaroslaw Rozycki
Elektromontør
Elektromontør

Jaroslaw Rozycki

Elektromontør
jaroslaw.rozycki@elmarin.no
  

Grzegorz Pyzara

Grzegorz Pyzara
Elektromontør

Grzegorz  Pyzara

Elektromontør
grzegorz.pyzara@elmarin.no 

Jonas Tøssebro

Jonas Tøssebro 
Elektromontør

Jonas Tøssebro

Elektromontør
jonas@elmarin.no

per.stromsten

Per L. Strømsten 
Elektromontør

Per L.
Strømsten

Elektromontør
per.stromsten@elmarin.no

Frode Orvang

Andreas Sporsheim
Elektromontør

Andreas Sporsheim

Elektromontør
+4748204629
andreas.sporsheim@elmarin.no

Halvor Raknes

Halvor Johansson Elektromontør

Halvor
Johansson

Elektromontør
halvor@elmarin.no

Erik Giskegjerde

Erik Giskegjerde
Elektromontør

Erik Giskegjerde

Elektromontør
erik.giskegjerde@elmarin.no

Eirik Wenaas

Eirik Wenaas
Elektromontør

Eirik
 Wenaas

Elektromontør
eirik.wenaas@elmarin.no
 

Martin M. Orseth

Martin M. Orseth
Elektromontør

Martin M. Orseth

Elektromontør
martin.orseth@elmarin.no

Edvard Raknes

Edvard Raknes
Hjelpearbeider elektro

Edvard Raknes

Hjelpearbeider elektro
edvard.raknes@elmarin.no

Ricardo_Jorge Ferreira

Ricardo_Jorge Ferreira
Hjelpearbeider elektro

Ricardo_Jorge Ferreira

Hjelpearbeider elektro
ricardo.ferreira@elmarin.no
 

Frode Orvang

Henrik Nordhopbakk
Lærling

Henrik Nordhopbakk

Lærling
+4741597307
henrik.nordhopbakk@elmarin.no

Viljar

Viljar Svenning
Lærling

Viljar Svenning

Lærling viljar.svenning@elmarin.no

Marius

Marius Heggeset
Lærling

Marius Heggeset

Lærling
marius.heggeset@elmarin.no