Ledelsen

ELMARIN

Vi skal være et fyrtårn for våre kunder - i vår bransje.

Geir Gustad

Geir Gustad
Ansatt siden 1997 og Daglig leder siden 2003
 

Geir Gustad

Daglig leder
+4740404330
geir@elmarin.no

Jan Ove Knudsen

Jan Ove Knudsen
Ansatt siden 1998. Jobber med elektro og maritim elektronikk. 
 
Serviceleder.

Jan Ove Knudsen

Serviceleder
+4740404329
janove@elmarin.no

Elmarin

Vi skal være et fyrtårn for våre kunder - i vår bransje.

Våre ansatte

Lars Eide

Lars Eide
Framdriftsystemer

Lars Eide

Framdriftsystemer

+4793004513 lars.eide@elmarin.no

Bjørnar Kvåle

Bjørnar Kvåle
Innkjøpssjef

Bjørnar Kvåle

Innkjøpssjef
+4797740066 bjornar@elmarin.no

Siv Iren Gustad

Siv Iren Gustad
Administrasjonsleder
Framdriftsystemer

Siv Iren Gustad

Administrasjonsleder
+4790878481 siv@elmarin

Tonje Kvalvåg

Tonje Kvalvåg
Administrasjons- medarbeider

Framdriftsystemer

Tonje Kvalvåg

Administrasjons- medarbeider
+4794339614 tonje@elmarin.no

Bjørn Ove Reiten

Bjørn Ove Reiten
Automasjonsingeniør

Bjørn Ove Reiten

Automasjonsingeniør
+4740404337 bjorn@elmarin.no

Jacek Osinski

Jacek Osinski
Automasjonsingeniør
Framdriftsystemer

Jacek Osinski

Automasjonsingeniør
+4793937200 jacek@elmarin.no

Jacek Osinski

Damian Pakulski
Automasjonsingeniør
Framdriftsystemer

Damian Pakulski

Automasjonsingeniør
+4748687808
damian@elmarin.no

Anders Honningsø

Anders Honningsø
Automasjonsingeniør

Anders Honningsø

Automasjonsingeniør
+4745154044 anders@elmarin.no

Morten Bergø

Morten Garshol Bergø
AutomasjonIngeniørngeniør

Morten Garshol Bergø

AutomasjonIngeniør
+4790655243
morten@elmarin.no

Jørn Roar Warholm

Jørn Roar Warholm
Elektroingeniør

Jørn Roar Warholm

Elektroingeniør
+4790105639 jorn@elmarin.no

Rajkumar Krishnan

Rajkumar Krishnan
Ingeniør

Rajkumar Krishnan

Ingeniør
+4746384988 rajkumar@elmarin.no

Mads Sig Skinderhaug

Mads Sig Skinderhaug
Ingeniør

Mads Sig Skinderhaug

Ingeniør
+4795729954 mads@elmarin.no

Jan Kristian Jenssen

Jan Kristian Jenssen Elektroingeniør

Jan Kristian Jenssen

ElektroIngeniør
+4793471441
jankristian@elmarin.no

 ElektroIngeniør +4798178673 jan.smok@elmarin.no

Jan Smok
Elektroingeniør

Jan
 Smok

 ElektroIngeniør +4798178673 jan.smok@elmarin.no

Magne Kongshaug

Magne Kongshaug
Bas Elektromontør

Magne Kongshaug

Bas Elektromontør
+4740404333 magne@elmarin.no

Knut Leren

Knut Leren
Bas Elektromontør

Knut 
Leren

Bas Elektromontør
+4792497316
knut@elmarin.no

Roar Lågeide

Roar Lågeide
Elektromontør / Automatiker

Roar Lågeide

Elektromontør / Automatiker
+4740404335 roar@elmarin.no

Karl Erik

Karl Erik Strømsvåg
Elektromontør

Karl Erik Strømsvåg

Elektromontør
+4740404334 karl@elmarin.no

Brede Rangøy

Brede Rangøy
Elektroniker / Elektromontør

Brede Rangøy

Elektroniker/ Elektromontør
+4740404326 brede@elmarin.no

Lars Rangøy

Lars Rangøy
Automatiker/ Elektromontør

Lars Rangøy

Automatiker/ Elektromontør
+4740404323 Lars@elmarin.no

Roy Rødal

Roy Rødal
Elektroniker/ Elektromontør

Roy Rødal

Elektroniker/ Elektromontør
+4740404332 roy@elmarin.no

Simon Sund

Simon Sund
Elektroniker/ Elektromontør

Simon Sund

Elektroniker/ Elektromontør
+4740404320 simon@elmarin.no

Ole Gunnar Eikrem

Ole Gunnar Eikrem
Elektroniker

Ole Gunnar Eikrem

Elektroniker
+4740404331 ole.gunnar@elmarin.no

Stein Arne Reiten

Stein Arne Reiten
Elektromontør

Stein Arne Reiten

Elektromontør
+4740404321 stein@elmarin.no

Mahdi Ali Hassan

Mahdi Ali Hassan
Elektromontør

Mahdi Ali Hassan

Elektromontør
+4740404327 mahdi@elmarin.no

Olav Smenes

Olav Smenes
Elektriker

Olav 
Smenes

Elektromontør
+4740404336
olav@elmarin.no

Andreas Larsen

Andreas Larsen
Elektromontør

Andreas Larsen

Elektromontør
+4793448163

Leif Erik Kristiansen

Leif Erik Kristiansen
Elektromontør

Leif Erik Kristiansen

Elektromontør
+4741347271

Andreas Haavde

Andreas Haavde
Elektromontør

Andreas Haavde

Elektromontør
+4794845536

Bjørnar Melby

Bjørnar Melby
Elektromontør

Bjørnar Melby

Elektromontør
+4747341477

Tor Harald Staurnes

Tor Harald Staurnes
Lærling Elektro

Tor Harald Staurnes

Elektromontør
  

Jonas Ulfsnes

Jonas Ulfsnes
Lærling elektro

Jonas Ulfsnes

Elektromontør
  

Erik Giskegjerde

Erik Giskegjerde
Lærling Elektro

Erik Giskegjerde

Lærling Elektro

  

Eirik Wenaas

Eirik Wenaas
Lærling

Eirik
 Wenaas

Lærling

 

Joakim Hyttnes

Joakim Hyttnes
Lærling

Joakim Hyttnes

Lærling

  

Martin M. Orseth

Martin M. Orseth
Lærling

Martin M. Orseth

Lærling

Ricardo_Jorge Ferreira

Ricardo_Jorge Ferreira
Hjelpearbeider elektro

Ricardo_Jorge Ferreira

Hjelpearbeider elektro
 

Kåre Årnes

Kåre Årnes
Hjelpearbeider elektro

Kåre Årnes

Hjelpearbeider elektro

 

Edvard Raknes

Edvard Raknes
Hjelpearbeider elektro

Edvard Raknes

Hjelpearbeider elektro