Moen Marin AS skal bygge den hittil største fiskebåten som skal bruke batterier til framdrift. Den dieselelektriske batterihybriden reduserer drivstofforbruket med 25 prosent og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn.

– Båten skal gå på batteri ved operasjoner hvor dieselmotoren har lavest virkningsgrad, som ved haling av garn. Ved steaming og garnsetting vil båten kjøre dieselelektrisk. Generatorene er dimensjonert for å lade batteriene under garnsett. Under hal vil fartøyet ha fulladet batteri, og kan kjøre på ren batteridrift i et par timer, forteller Hansvik.

Batteriet kan lades både under gange og med strøm fra land, når fartøyet ligger til kai. Enova har bidratt med 2,7 millioner kroner til utviklingen av den nye batterihybriden, som kutter fartøyets årlige CO2-utslipp med 200 tonn.

Lønnsom miljøløsning
Under utviklingen av fartøyet har Moen Marin hatt stort fokus på å redusere det samlede energiforbruket. Varmen fra kjølevæsken til dieselmotorene brukes til oppvarming av innredning og ventilasjonsluft. Det har også vært fokus på å bruke elektrisk utstyr der dette er mulig. Båten blir blant annet utstyrt med elektriske thrustere fra MBH og elektrisk garngreier. I utviklingen av fremdriftssystemet, har Elmarin vært en viktig støttespiller. De leverer også komplett batteri hybrid fremdriftssystem inklusive tavler, frekvensomformere batteripakke og manøver -og kontrollsystem.
For rederen har den nye båten fordeler også utover lavere klimagassutslipp og reduserte drivstoffkostnader.

.

Nøkkelinfo om BN 200:
Design: Marin Design
Lengde: 20,99 m
Bredde: 9 m
Drift: Garndrift
Fartsområde: Havfiske II
Fabrikk: Latech AS
Fart: Ca 10 knop.
Mannskap: 8 stk
Lasterom: Ca. 150 m3
Batteri hybrid fremdriftssystem: Elmarin AS
Generatorer: 2 stk Scania DI 13 – totalt 1000 hk / 850 kW
Hovedmotorer: 2 stk Asynkron – 2 x 325 kW
Gir: Heimdal – Twin input
Propell: Helseth FPP
Batteri: Corvus – 270 kWh.
Sidepropell: MBH – 250 hk
Kraner: Triplex KN 10 og TMP 900 K

ILLUSTRASJONR: Marin Design AS

 

 Bnr 41 og 42 ved Stadyard mottar Enova-støtte til
energioptimalisering
Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS sine nybygg, bnr 41 og 42 ved Stadyard i Måløy, mottar støtte
fra Enova i sin satsing på å ta kystnotgruppa flere steg inn i det grønne skiftet.
Enova støtter de to nybyggene med til sammen 11 160 000 kroner.
– Dette blir et spennende prosjekt å følge. 

Energieffektive løsninger
Et av de viktigste målene for dette prosjektet er å redusere det totale energiforbruket mest mulig
samtidig som man har en tilnærmet normal drift av båtene. For å oppnå dette er det avgjørende å få
til en så optimal drift av propellen som mulig i alle kondisjoner. Dette oppnås ved å operere
hovedmotor på variabelt turtall samtidig som det er installert en kombinert akselgenerator/
elektromotor som også opereres med variabelt turtall sammen med en VAR-G fra Elmarin med
integrert energilagring.

Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres til Brødrene Bakken AS i Bodø i desember 2018 mens bygg nr. 41
«Trondskjær» skal leveres til Oddvar Nes AS i Botnhamn i mars 2019.
Hoveddata:
Fartøyene får følgende hoveddata:
Lengde o.a.: 39,70 m
Lengde p.p.: 34,95 m
Bredde: 9,80 m
Dybde til hoveddekk: 3,75 m
Innredning for 11 personer i 7 lugarer
RSW-tanker: 425 m3
Brennolje: 80 m3
Bruttotonnasje: 499

 

Elmarin AS sitt inovative kontrollpanel er et flott nytt produkt laget spesielt for nye og eksisterene arbeidsbåter/fiskebåter.
Du får 24 programmerbare brytere for ditt formål.
I tillegg kan du kan styre lensepumper og vindusviskere.

Dette kontrollpanelet har også muligheter for å koble hele 16 Digitale alarmer, med historikk.

Vi benytter disse panelene på våre nye prosjekter med stor suksess.
Ta kontakt så kan vi sette opp et tilbud til deg.

 

 "Frøy Fighter", verdens største servicefartøy for havbruks næringa er levert. VI har levert komplett elektro, atomasjon og elektronikk.
Vi takker Sletta Verft og rederiet Frøy Akvaressurs for oppdraget og ønsker skip og mannskap lykke til

Ny båt klar fra #Vaaglandbåtbyggeri  Bygg 150 til FSV Group er nr 4 i rekken av flotte båter,Vi har levert elektronikk, elektro og elektronikk til denne. Tusen takk for oppdraget.