Moen Marin AS skal bygge den hittil største fiskebåten som skal bruke batterier til framdrift. Den dieselelektriske batterihybriden reduserer drivstofforbruket med 25 prosent og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn.

– Båten skal gå på batteri ved operasjoner hvor dieselmotoren har lavest virkningsgrad, som ved haling av garn. Ved steaming og garnsetting vil båten kjøre dieselelektrisk. Generatorene er dimensjonert for å lade batteriene under garnsett. Under hal vil fartøyet ha fulladet batteri, og kan kjøre på ren batteridrift i et par timer, forteller Hansvik.

Batteriet kan lades både under gange og med strøm fra land, når fartøyet ligger til kai. Enova har bidratt med 2,7 millioner kroner til utviklingen av den nye batterihybriden, som kutter fartøyets årlige CO2-utslipp med 200 tonn.

Lønnsom miljøløsning
Under utviklingen av fartøyet har Moen Marin hatt stort fokus på å redusere det samlede energiforbruket. Varmen fra kjølevæsken til dieselmotorene brukes til oppvarming av innredning og ventilasjonsluft. Det har også vært fokus på å bruke elektrisk utstyr der dette er mulig. Båten blir blant annet utstyrt med elektriske thrustere fra MBH og elektrisk garngreier. I utviklingen av fremdriftssystemet, har Elmarin vært en viktig støttespiller. De leverer også komplett batteri hybrid fremdriftssystem inklusive tavler, frekvensomformere batteripakke og manøver -og kontrollsystem.
For rederen har den nye båten fordeler også utover lavere klimagassutslipp og reduserte drivstoffkostnader.

.

Nøkkelinfo om BN 200:
Design: Marin Design
Lengde: 20,99 m
Bredde: 9 m
Drift: Garndrift
Fartsområde: Havfiske II
Fabrikk: Latech AS
Fart: Ca 10 knop.
Mannskap: 8 stk
Lasterom: Ca. 150 m3
Batteri hybrid fremdriftssystem: Elmarin AS
Generatorer: 2 stk Scania DI 13 – totalt 1000 hk / 850 kW
Hovedmotorer: 2 stk Asynkron – 2 x 325 kW
Gir: Heimdal – Twin input
Propell: Helseth FPP
Batteri: Corvus – 270 kWh.
Sidepropell: MBH – 250 hk
Kraner: Triplex KN 10 og TMP 900 K

ILLUSTRASJONR: Marin Design AS