Bnr 41 og 42 ved Stadyard mottar Enova-støtte til
energioptimalisering
Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS sine nybygg, bnr 41 og 42 ved Stadyard i Måløy, mottar støtte
fra Enova i sin satsing på å ta kystnotgruppa flere steg inn i det grønne skiftet.
Enova støtter de to nybyggene med til sammen 11 160 000 kroner.
– Dette blir et spennende prosjekt å følge. 

Energieffektive løsninger
Et av de viktigste målene for dette prosjektet er å redusere det totale energiforbruket mest mulig
samtidig som man har en tilnærmet normal drift av båtene. For å oppnå dette er det avgjørende å få
til en så optimal drift av propellen som mulig i alle kondisjoner. Dette oppnås ved å operere
hovedmotor på variabelt turtall samtidig som det er installert en kombinert akselgenerator/
elektromotor som også opereres med variabelt turtall sammen med en VAR-G fra Elmarin med
integrert energilagring.

Bygg nr. 42 «Støttfjord» skal leveres til Brødrene Bakken AS i Bodø i desember 2018 mens bygg nr. 41
«Trondskjær» skal leveres til Oddvar Nes AS i Botnhamn i mars 2019.
Hoveddata:
Fartøyene får følgende hoveddata:
Lengde o.a.: 39,70 m
Lengde p.p.: 34,95 m
Bredde: 9,80 m
Dybde til hoveddekk: 3,75 m
Innredning for 11 personer i 7 lugarer
RSW-tanker: 425 m3
Brennolje: 80 m3
Bruttotonnasje: 499