Your image

Olex kundeportal 
Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. 
Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging, og består av følgende tre hovedelementer: 
- Funksjon for kartlegging av havbunn, vannsøyle og strøm. 
- Navigasjonsfunksjoner og visning av digitale vektorkart 
- Plotterfunksjoner 
Olex lager havbunnskart ved hjelp av mottatte data fra ekkolodd og GPS. For hver dybde som måles blir kartet mer nøyaktig. Beregningen av havbunnskart foregår fullstendig automatisk og krever ingen betjening. Det er ingen begrensning i antall loddskudd som håndteres. 
Det egenmålte bunnkartet kan fremstilles i 2D med dybdekoter eller relieff og i 3D med virtuelt kamera. Bunnzoom kan brukes til å fremheve utvalgte dybdeområder. I tillegg kommer en del spesialfunksjoner som f.eks beregning av vann- og bunnmassevolum. Det er også verktøy for søk og utrenskning av dårlige måledata.

Your image

Optimal bruk med enkel betjening

Brukere av Olex har fri tilgang til alle oppgraderinger av Olex software.