Your image

Velkommen til Navico - et spesialisert marinelektronikkfirma som leverer navigasjon, marine instrumenter og fiskeutstyr til både fritids- og kommersielle marine sektorer. Navico Recreational Marine Division er verdens største leverandør av fritids elektroniske marine produkter. 
Lowrance er rettet mot fiske, spesielt i ferskvann og nær kystområder.
Simrad er fokusert på motorbåt eiere for cruising og sportfiske, og B & G serverer seilingsmarkedet. 
Simrad-merket tilbyr også en omfattende portefølje av navigasjonsløsninger for det kommersielle markedet

Your image

Simrad Commercial Series

I løpet av de siste seksti årene har Simrad utviklet systemer til fordel for kommersielle skip. I dag tilbyr vi en rekke sofistikerte automatiske styrings-, navigasjons- og sikkerhetsprodukter for fartøyer i alle størrelser, fra små fartøy på innlandsvann til større kystnære handels- og passasjerfartøy