Your image

Telemar kundeportal.
Telemar Norge AS leverer kommunikasjon og navigasjonsutstyr til hele det maritime markedet.
Både fritidsbåter og store skip. Av annet utstyr vi leverer, kan blant annet nevne satellitt-TV, Vsat, AIS, GPS,BNWAS, VDR, ECDIS og landmobil.

Your image

Kommunikasjon og navigasjonsutstyr

Telemar Norge AS leverer kommunikasjon og navigasjonsutstyr til hele det maritime markedet.